Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
  • Da li postoji crnogorski znak usaglašenosti, kao nacionalni znak kojim se potvrđuje usaglašenost proizvoda s propisanim tehničkim zahtjevima?

    Zakonom o tehničkim proizvodima i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG” br. 53/11) uvedena je obaveza CE označavanja za sve proizvode koji su pokriveni direktivama novog pristupa. Prethodno znači da svaki ekonomski operater koji želi da stavi na tržište ili isporuči proizvod mora da ispunjava sve zahtjeve koji su navedeni u harmonizovanom zakonodavstvu EZ (direktivama novog pristupa).

  • Da li je u CG transponovana direktiva o bezbjednosti mašina (2006/42/EC) i koje zakonodasvtvo se primjenjuje na predmetnu grupu proizvoda?

    U Crnoj Gori u primjeni je Zakon o tehničkim proizvodima i ocjenjivanju usaglašenosti („Sl. list CG“ br.53/11) kojim se uvodi u obavezu označavanje CE znakom za sve proizvode iz oblasti „novog pristupa”. Na proizvode za koje nijesu donešeni posebni tehnički propisi (slučaj mašina) se za sada primjenjuje pomenuti Zakon i mjere propisane Zakonom o opštoj bezbjednosti proizvoda (GPSD). Dakle, proizvod već danas mora biti CE označen i mora imati svu propisanu dokumentaciju kao na zajedničkom tržištu EU.