Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
 • Da li plodove citrusa koji se unose u Crnu Goru iz Italije, porijeklom iz neevropskih zemalja, mora pratiti fitosertifikat?

  Plodove rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih hibrida koji se unose u Crnu Goru iz Italije, porijeklom iz neevropskih zemalja mora pratiti reeksportni fitosertifikat sa kopijom original fitosertifikata i ambalažom na kojoj se nalazi oznaka zemlje porijekla.

 • Da li plodove citrusa porijeklom iz evropskih zemalja prilikom unošenja u Crnu Goru mora pratiti fitosertifikat?

  Plodove rodova Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i njihovih hibrida ne prati fitosertifikat prilikom unošenja u Crnu Goru ako su porijeklom iz evropskih zemalja u skladu sa Listom V.B Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom („Sl.list CG”, br. 39/11 od 04.08.2011.godine).

 • Da li pošiljku drvenog materijala za pakovanje koja se unosi u Crnu Goru, mora pratiti fitosertifikat?

  Pošiljku drvenog materijala za pakovanje osim službene oznake u skladu sa ISPM 15, mora pratiti i fitosertifikat ako je pošiljka isključivo drveni materijal za pakovanje u skladu sa Pravilnikom o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje štetnih organizama i listama štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom („Sl.list CG”, br. 39/11 od 04.08.2011.godine). U slučaju kada je drveni materijal za pakovanje dio pošiljke koji se koristi za prevoz neke robe mora biti označen službenom oznakom u skladu sa ISPM 15 i ne prati ga fitosertifikat.

 • Koja dokumenta su potrebna da bi se uvezli mliječni proizvodi (sirevi) iz Italije i koja je visina carinske stope i PDV-a koja se plaća prilikom uvoza ovih proizvoda?

  Prilikom uvoza gore navedene robe iz Italije, roba u tarifnom broju 0406, uvoznik je dužan da plati uvoznu carinu od 15% kao i specifičnu carinu od 0,15 EUR/kg, PDV za navedenu robu je 17%. Uvoznik je dužan da podnese uvjerenje o porijeklu robe EUR.1 kojim dokazuje da je roba porijeklom iz EU.

 • Koja dokumenta i certifikati su potrebni za uvoz voća i povrća u Crnu Goru, ukoliko je uvoznik strano pravno lice i uvoz se vrši iz EU?

  Prema važećim propisima, za stavljanje u slobodan promet voća i povrća potrebno je da imate fakturu, tovarni list, uvjerenje o porijeklu robe, kao i dokaze o zdravstvenoj ispravnosti robe, koje izdaju nadležne inspekcijske službe u Crnoj Gori, u zavisnosti od vrste proizvoda. Fitosanitarna uprava je zadužena za kontrolu ispravnosti biljnih proizvoda prilikom uvoza u Crnu Goru.