Customs

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important customs import/export procedures separately for each CEFTA Economy. Procedures include but are not limited to: 1.The location of customs clearance offices; 2.The working hours in each office; 3.The procedures to follow based on the destination of your goods; 4.The documents to present to customs authorities for obtaining approval for the relevant destination; 5.The officially approved documents given to you by customs authorities in each case; 6.The procedures followed by customs authorities for calculating the customs value of your goods; 7.The definition of rules of origins determining customs preferential or non preferential tariffs; 8.The Free Trade Agreements signed by each CEFTA Economy with the other signatories. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies, please refer to the import procedures section of this Economy on this portal. In cases where goods transit through different economies before arriving to their final destination, please refer to the transit procedures of these economies. If goods exit one of the CEFTA Economies included in this site, please refer to the export procedures for the relevant Economy.
Privremeni uvoz

Zakonska regulativa

Carinski postupak privremenog uvoza je regulisan odredbama čl. 140-147 Carinskog zakona i čl. 328-395 Uredbe za sprovođenje Carinskog zakona.

Postupkom privremenog uvoza dozvoljava se da se roba koja nije iz Crne Gore, a namijenjena je ponovnom izvozu, u nepromijenjenom stanju, osim uobičajenog smanjenja vrijednosti zbog upotrebe, može upotrijebiti u carinskom području, uz potpuno ili djelimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primjene mjera komercijalne politike.
Vlada propisuje posebne slučajeve, bliže uslove i posebne rokove za primjenu postupka privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvozne carine.
Potpuno oslobođenje od plaćanja carinskog duga u postupku privremenog uvoza može se odobriti za: profesionalnu opremu; robu koja se izlaže ili koristi na izložbama, sajmovima, sastancima i sličnim priredbama; pedagoški materijal i naučnu opremu; medicinsku, hirušku i laboratorijsku opremu i drugu roba, koja se privremeno uvozi zbog testiranja, istraživanja i prezentacija i druge nekomercijalne svrhe.

Predmet privremenog uvoza

Postupkom privremenog uvoza dozvoljava se da se roba koja nije iz Crne Gore, a namijenjena je ponovnom izvozu, u nepromijenjenom stanju, osim uobičajenog smanjenja vrijednosti zbog upotrebe, može upotrijebiti u carinskom području, uz potpuno ili djelimično oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina i bez primjene mjera komercijalne politike.

Vlada propisuje posebne slučajeve, bliže uslove i posebne rokove za primjenu postupka privremenog uvoza sa potpunim oslobođenjem od plaćanja uvozne carine. 

Potpuno oslobođenje od plaćanja carinskog duga u postupku privremenog uvoza može se odobriti za: profesionalnu opremu; robu koja se izlaže ili koristi na izložbama, sajmovima, sastancima i sličnim priredbama; pedagoški materijal i naučnu opremu; medicinsku, hirušku i laboratorijsku opremu i drugu roba, koja se privremeno uvozi zbog testiranja, istraživanja i prezentacija i druge nekomercijalne svrhe.

Dokumenta i potvrde 

Zahtjev za privremeni uvoz
Odobrenje za provremeni uvoz

Odobrenje

Odobrenje za privremeni uvoz se daje na zahtjev lica koje upotrebljava robu ili organizuje da se ona upotrijebi. Zahtjev za početak postupka privremenog uvoza mora biti popunjen u skladu sa članom 176 Uredbe za sprovodjenje Carinskog zakona, na predviđenom obrazacu. Odobrenje izdaje organ carinske službe, koji je teritorijalno nadležan s obzirom na sjedište podnosioca zahtjeva na propisanom obrazacu.

Carinarnica će odbiti zahtjev za odobrenje postupka privremenog uvoza, ako nije moguće osigurati utvrđivanje identičnosti uvozne robe. Carinarnica će odobriti postupak privremenog uvoza u slučajevima gdje nije moguće osigurati identičnost uvozne robe ako, s obzirom na vrstu robe ili njenu predviđenu upotrebu, nijesu moguće zloupotrebe postupka.

Obračun uvozne carine

Iznos uvozne carine koja se plaća za robu u postupku privremenog uvoza s djelimičnim oslobođenjem od plaćanja uvozne carine određuje se za svaki mjesec ili za dio mjeseca u kojem se roba nalazi u postupku u visini od 3% od iznosa carine koju bi trebalo platiti za robu kad bi ona bila stavljena u slobodni promet na dan prihvatanja carinske deklaracije za stavljanje robe u postupak privremenog uvoza. Iznos uvozne carine koja se naplaćuje ne smije preći iznos koji bi trebalo platiti da je roba bila stavljena u slobodni promet na dan kad je bila stavljena u postupak privremenog uvoza, s tim da u taj iznos ne ulaze pripadajuće kamate.

Rok ponovnog izvoza uvezene robe

Organ carinske službe određuje rok u kome se uvezena roba mora ponovno izvesti ili odobriti novo carinski dozvoljeno postupanje ili upotreba te robe, koji mora biti dovoljan za postizanje svrhe privremenog uvoza. Roba može ostati u postupku privremenog uvoza najviše 24 mjeseca. Izuzetno, carinarnica može, u opravdanim slučajevima, produžiti rokove radi ispunjenja svrhe odobrene upotrebe.   

Kontakt

Uprava Carina  
Bul. Oktobarske revolucije 128
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 442 000
Sajt: www.upravacarina.gov.me