Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Šta je predmet veterinarske inspekcije?

Predmet kontrole granične veterinarske inspekcije su pošiljke živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i medicinskih sredstava koji se upotrebljavaju u veterinarstvu kao i dijagnostičkih sredstava i hrane za životinje.

Zakoni i propisi


Oblast međunarodnog prometa pošiljkama koje su predmet pregleda Granične veterinarske inspekcije, regulisana je krovnim Zakonom o veterinarstvu BiH (Zakon) („Službeni glasnik BiH“ broj, 34/02). Svi dodatni propisi/podzakonski akti mogu se naći na web stranici Ureda za veterinarstvo BiH (www.vet.gov.ba).

Gdje se vrši veterinarska inspekcija


Granična veterinarska kontrola propisana je članom 25. Zakona o veterinarstvu. Kontrolu, nadzor i koordinaciju rada granične veterinarske inspekcije obavlja Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, putem Ureda za veterinarstvo BiH koji koordinira rad granične veterinarske inspekcije.

Prije izvoza/ Na granici

Uvoz živih životinja i proizvoda životinjskog porijekla u Bosnu i Hercegovinu moguć je samo iz zemalja za koje  ne postoji zabrana uvoza.

Svaku pošiljku životinja, proizvoda životinjskog porijekla, hrane životinjskog porijekla, hrane za životinje, nusproizvoda životinjskog porijekla koja se prijavi za veterinarsko-inspekcijsku kontrolu mora pratiti zvanično ugovoreni veterinarsko-zdravstveni sertifikat koji je izdao nadležni organ zemlje porijekla pošiljke, a koji se mora dostaviti na uvid graničnom veterinarskom inspektoru.

Navedene pošiljke podijeljene su na pošiljke za koje je potrebno Rješenje o nepostojanju veterinarsko- zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz u ili kroz Bosnu i Hercegovinu i pošiljke za koje nije neophodno Rješenje. Pošiljke za koje nije potrebno Rješenje navedene su u Prilogu II Pravilnika o uslovima uvoza i provoza živih životinja proizvoda i nusproizvoda životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za životinje u Bosnu i Hercegovinu („Službeni glasnik BiH" broj  57/12). Sastavni dio Rješenja su propisani veterinarsko zdravstveni uslovi koje pošiljka mora ispunjavati i koji moraju biti potvrđeni od strane službenog veterinara zemlje izvoznice na veterinarsko-zdravstvenom sertifikatu koji prati pošiljku prilikom uvoza.

Za uvoz proizvoda iz zemalja Evropske unije i drugih zemalja neophodno je da se  uvoz vrši iz odobrenih objekata koji su upisani u Registar Kancelarije za veterinarstvo BiH. Navedeni objekti moraju biti na listi odobrenih objekata Evropske unije (DG SANCO) ili za iste mora biti dostavljena garancija nadležnog organa zemlje izvoznice sa kojom BiH ima sporazum o veterinarskoj saradnji ili je objekat pregledan od strane komisije Kancelarije, koja je nakon pregleda objekta ustanovila da su propisi, standardi, proizvodnja i kontrola koju obavlja država izvoznica najmanje jednaki istim u Bosni i Hercegovini i da je predviđena najmanje jednaka zaštita potrošača.

Neophodna dokumentacija za upis objekata u Registar Kancelarije za veterinarstvo BiH i izdavanje Rješan o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz u ili kroz Bosnu i Hercegovinu dostupna je na web sajtu Kancelarije

Uvoz ili provoz pošiljki može se obavljati preko odobrenih graničnih veterinarskih prelaza u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu rada granične veterinarske inspekcije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj  45/09), Priručnikom za rad veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini/pregled proizvoda životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH" broj  96/09) i Priručnikom za rad veterinarske inspekcije u Bosni i Hercegovini/pregled živih životinja („Službeni glasnik BiH" broj  96/09).

 Uvoznik - odnosno njegov pravni zastupnik dužan je najaviti pošiljku proizvoda životinjskog porijekla, a za žive životinje najkasnije 24 sata prije materijalne predaje pošiljke na veterinarsko-inspekcijsku kontrolu, priložiti Rješenje o nepostojanju veterinarsko-zdravstvenih smetnji za uvoz i provoz u ili kroz Bosnu i Hercegovinu i uplatiti naknadu za veterinarsko zdravstveni pregled prema Odluci o visini nadoknade za obavezne veterinarsko-zdravstvene preglede u prometu preko granice Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH" broj 62/12). Pored prilaganja dokumentacije, uvoznik je dužan pripremiti pošiljku za kontrolu identiteta, fizičku i materijalnu kontrolu.

Posebni uslovi

Kancelarija  određuje uslove za uvoza i provoza pošiljki u skladu sa standardima Evropske unije (EU), te u posebnim slučajevima odredbama potpisanih sporazuma o veterinarskoj saradnji i preporukama Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE-a), te najnovijim naučnim saznanjima i drugim kriterijima koji doprinose zaštiti zdravlja ljudi i životinja.

Dokumenti


Dokumenti su navedeni u tekstu gore.

Kontakt


Ured za veterinarstvo BiH
Radićeva 8, 71000 Sarajevo
Tel: +387 33 565 700
Fax: +387 33 565 725
E-mail: info@vet.gov.ba