Sanitary and Phytosanitary & Veterinary regulation

In this part of the CEFTA Web Portal you will find the most important sanitary, phytosanitary and veterinary control procedures to be followed for each CEFTA Economy. The information about the control procedures includes but is not limited to: 1.The location of sanitary, phytosanitary and/or veterinary control offices including working hours in each office; 2.A description of sanitary, phytosanitary and/or veterinary procedures; 3.The documents asked by the respective authorities in order to obtain approval for entering, transiting or exiting the territory of the respective CEFTA Economy; 4.The officially approved documents issued by the respective authorities; 5.A description of the official procedures for sampling. In cases where the final destination of goods is one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary import procedures of that Economy. In case your goods exit the territory of one of the CEFTA Economies included in this web portal, please refer to the sanitary, phytosanitary and/or veterinary export procedures relevant to that Economy.
Predmet sanitarne kontrole

Sanitarna inspekcija provjera zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opšte upotrebe (igračke i kozmetički proizvodi) u proizvodnji, prometu i uvozu. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Ministarstvo zdravlja kreiraju politiku u oblasti bezbjednosti hrane.

Zakonska regulativa

Pravila u oblasti bezbjednosti hrane uređena su Zakonom o bezbjednosti hrane i Zakonom o genetički modifikovanim organizmima zajedno sa pratećim podzakonskim aktima, a u primjeni je Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe.

Mjesta na kojima se provodi sanitarna kontrola

Hrana ili hrana za životinje može se uvoziti samo preko određenih graničnih prelaza na kojima je uspostavljen carinski i odgovarajući inspekcijski nadzor. Granični prelazi moraju ispunjavati propisane tehničke zahtjeve za obavljanje inspekcijskog pregleda.

Uvoz / Izvoz / Re-export / Tranzit

Pošiljke hrane pri uvozu, izvozu, uvozu radi izvoza i tranzitu mora pratiti propisana međunarodna potvrda (sertifikat) ili druga propisana dokumentacija, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Sertifikat mora biti: originalan, označen serijskim brojem, popunjen i potpisan od strane nadležnog organa države izvoznice, na utvrđenom obrascu. Za pošiljke koje se uvoze, sertifikat mora biti pisan na crnogorskom jeziku i na jeziku zemlje izvoznice.

Nadležni organi mogu propisati posebne uslove za uvoz i tranzit pošiljki hrane ili hrane za životinje, nakon procjene rizika, međunarodnih preporuka i uputstava. 

Sanitarni inspektor vrši nadzor bezbjednosti hrane biljnog porijekla nakon primarne proizvodnje, kombinovane i ostale hrane u proizvodnji, međunarodnom prometu, prometu na veliko i prometu na malo, kao i pojedinačno deklarisane upakovane hrane životinjskog porijekla u prometu na malo.

Sanitarni inspektor koji vrši inspekcijski nadzor u carinskim skladištima i u slobodnim carinskim zonama ima ovlašćenje i da:

- nakon pregleda pošiljki hrane i prateće dokumentacije dozvoli uvoz ili skladištenje;
- uzima uzorke hrane i šalje ih na laboratorijska ispitivanja u ovlašćene laboratorije;
- pregleda i kontroliše ispunjenost propisanih zahtjeva u carinskim skladištima i slobodnim bescarinskim zonama;
- prati i kontroliše dezinfekciju prevoznih sredstava, carinskih skladišta i skladišta u slobodnim carinskim zonama.

Prilikom uzimanja uzoraka hrane obavezno se, pod istim uslovima i u isto vrijeme, uzima najviše tri uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje. Uzorkovanje se, u pogledu broja, vremena ili količine može izvršiti primjereno raspoloživom materijalu, kvarljivosti proizvoda ili određenom slučaju.

Veterinarski inspektor vrši nadzor bezbjednosti hrane životinjskog porijekla, kombinovane hrane i hrane za životinje u proizvodnji, međunarodnom prometu, prometu na veliko i prometu na malo mesa, riba i drugih proizvoda akvakulture.

Veterinarski inspektor koji vrši inspekcijski nadzor na graničnom prelazu odnosno carinskom skladištu ima ovlašćenje i da:

- nakon prethodnog veterinarskog pregleda pošiljki hrane i hrane za životinje i prateće dokumentacije dozvoli uvoz, tranzit ili skladištenje;
- pregleda i kontroliše pošiljke životinja, hrane i hrane za životinje namijenjene za izvoz, ako se na graničnom prelazu pretovaraju, odnosno skladište u registrovanim skladištima pod propisanim uslovima;
- izdaje, odnosno ovjerava sertifikat za životinje i hranu i hranu za životinje;
- uzima uzorke hrane i hrane za životinje i šalje ih na laboratorijska ispitivanja u ovlašćene laboratorije;
- pregleda i kontroliše ispunjenost propisanih zahtjeva u skladištima, bescarinskim zonama i carinskim skladištima;
- prati i kontroliše dezinfekciju prevoznih sredstava, skladišta i opreme na graničnim prelazima i carinskih skladišta u slobodnim carinskim zonama;
- prati pojavu i kretanje zaraznih bolesti u susjednim zemljama i o svojim saznanjima obavještava nadležne organe.

Fitosanitarni inspektor vrši nadzor bezbjednosti hrane biljnog porijekla na nivou primarne proizvodnje. 

Dokumenti 

 

 

Kontakti

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 482 109 
Fax. +382 20 482 364
Sajt: www.minpolj.gov.me 

Ministarstvo zdravlja
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Tel. +382 20 242 276
Fax. +382 20 242 762 
Email: mzdravlja@gov.me 
Sajt: www.mzdravlja.gov.me