Trade regime

In this part of Cefta Web Portal, you may find the trade regime system, in each Cefta Economy. Trade Regime includes: 1.A general trade status of each Economy, focused on the main trade agreements agreed by each Economy; 2.A short list of prohibited goods on import and export; 3.A general description of customs duties and other import taxes rates; 4.A List of quotas on import and export for each Economy. If you want to know more about each Economy trade regime systems please refer to the trade regime part of that Economy.
Status člantstva u WTO i drugim trgovinskim asocijacijama

Bosna i Hercegovina je u procesu pregovora o uvjetima članstva u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO). Od početka pregovora, a kasnije i kroz proces stabilizacije i pridruživanja, započet je proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim i pravilima ove organizacije. Danas je vanjskotrgovinski režim gotovo u potpunosti usklađen sa međunarodnim trgovinskim pravilima.

Bosna i Hercegovina ima vrlo liberalan i transparentan vanjskotrgovinski režim. U skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskoj politici, nema količinskih ograničenja uvoza/izvoza, a domaće i strane robe i usluge podliježu identičnim režimima čime je u potpunosti ispoštovan Tretman najpovlaštenije nacije (MFN) i Nacionalni tretman (NT).  Iz razloga sigurnosti i/ili kontrole, određene grupe roba su na režimu dozvola, što je obrazloženo u dijelu “Dozvole”.

Zakoni i propisi

Zakon o vanjskotrgovinskoj politici Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 7/98)
Zakon o Carinskoj tarifi BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12)
Zakon o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", broj 9/05)
Zakon o akcizama u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 49/09)

Institucije


Izvoz

Bosna i Hercegovina ne primjenjuje izvozne carine, takse jednake prirode ili druge oblike restriktivnih mjera. Ne primjenjuju se izvozne kvote, zabrane ili drugi oblici ograničenja izvoza.

Uvoz

Uvoz u Bosnu i Hercegovinu se obavlja prema Carinskoj tarifi BiH (pogledati pod "Carine"), a o korišćenju preferencijalnih carinskih stopa pogledati pod "Carine-Porijeklo robe")


Robe koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu i puštaju u slobodan promet, podliježu plaćanju poreza na dodanu vrijednost (PDV) u iznosu od 17%, dok određene grupe proizvoda (npr. kafa, cigarete, nafta, naftni derivati, i slično) podliježu i plaćanju posebnih poreza (akciza) u skladu sa Zakonom o akcizama BiH. Stope posebnih poreza imaju oblik ad valorem i/ili specifinih stopa.  

Bosna i Hercegovina nema ugovorene carinske kvote u okviru CEFTA Sporazuma, što znači da se robe porijeklom iz njezinih članica uvoze isključivo prema ugovorenoj carinskoj stopi. Ukoliko nema dokaza o porijeklu, onda se robe uvoze po propisanoj MFN carinskoj stopi.

Kontakt

Midhat Salić - Pomoćnik ministra za međunarodne trgovinske odnose
Musala 9, 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina
Tel: 033 445-750 fax: 033 225 914
E-mail: midhat.salic@mvteo.gov.ba